Η Εταιρεία

Ιστορικό

Η Κυπριακή Εταιρεία Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής ιδρύθηκε το 1993 από τους Δρας Λ. Δημητρίου, Α. Καμμίτση, Ν. Μαντά, Χ. Μερέζα και Φ. Φιλίππου.

Οι στόχοι και σκοποί είναι:

  • Η προστασία και η διαφύλαξη της υγείας των ασθενών μας.
  • Η επιτήρηση και η εφαρμογή των κανόνων ορθής ιατρικής δεοντολογίας από όλα τα μέλη.
  • H επιστημονική αναβάθμιση και η προώθηση θεμάτων που αφορούν όλα γενικά τα τμήματα της Ειδικότητας.
  • Η συμβολή μας στην διαμόρφωση και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.
  • Η σωστή κατοχύρωση της επιστήμης μας.
  • Η Συνεργασία με συγγενείς κυπριακές Εταιρείες και η ενεργός συμμετοχή μας και συνεργασία με Επιστημονικές Ευρωπαϊκές και διεθνείς Οργανώσεις.
  • Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και προγράμματα προς επιμόρφωση του ιατρικού κόσμου και του κοινού.
  • Προώθηση συνδικαλιστικών θεμάτων και λόγος στις αποφάσεις του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου

Συμβουλευτείτε Μας

Πάρετε τις καλύτερες συμβουλές συζητόντας «ανοιχτά» και αναλυτικά με τον γιατρό σας εξηγώντας πιο ακριβώς είναι το πρόβλημά σας