Επεμβάσεις

Επεμβάσεις Πλαστικής Χειρουργικής

Οι επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής διαχωρίζονται σε αισθητικές και επανορθωτικές. Ενώ οι πεμβάσεις αισθητικής μορφής αποσκοπούν στην βελτίωση της εμφάνισης ενός ατόμου, οι επανορθωτικές επεμβάσεις αποσκοπούν στην βελτίωση φυσιολογικών λειτουργιών και διόρθωση εξωτερικών ανωμαλιών στην εμφάνιση που προέρχονται από ατυχήματα, ασθένειες ή υπάρχουν εκ γενετής.

Αισθητική Χειρουργική

Αντικείμενο της Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, αποτελεί η βελτίωση της εμφάνισης του φυσιολογικού σώματος, και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης [..]

Επανορθωτική Χειρουργική

Η Επανορθωτική Χειρουργική είναι ο τομέας εκείνος της Πλαστικής Χειρουργικής ο οποίος ασχολείται με την επανόρθωση των ιστών μετά από ατυχήματα και παθήσεις που [..]

Χειρουργική Άκρας Χειρός

Αρκετοί πλαστικοί χειρουργοί υπόκεινται σε εντατική εκπαίδευση στον τομέα της χειρουργικής άκρας χειρός και αυτοί είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ένα φάσμα [..]

Μικροχειρουργική

Ο όρος «Μικροχειρουργική» αναφέρεται στη χειρουργική που γίνεται με τη χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου. Αποτελεί τεχνική που επιτρέπει την αναγνώριση και την [..]

Συμβουλευτείτε Μας

Πάρετε τις καλύτερες συμβουλές συζητόντας «ανοιχτά» και αναλυτικά με τον γιατρό σας εξηγώντας πιο ακριβώς είναι το πρόβλημά σας