Μικροχειρουργική

Ο όρος «Μικροχειρουργική» αναφέρεται στη χειρουργική που γίνεται με τη χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου. Αποτελεί τεχνική που επιτρέπει την αναγνώριση και την αποκατάσταση πολύ μικρών ανατομικών δομών του σώματος, όπως είναι η αναστόμωση πολύ μικρών αγγείων και νεύρων που έχει επιτρέψει την μεταφορά ιστών από ένα σημείο του σώματος σε ένα άλλο και τη συγκόλληση ακρωτηριασμένων τμημάτων των άκρων.

Η μικροχειρουργική παίζει σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση στήθους, την επανασύνδεση ακρωτηριασμένων άκρων, αντιμετώπιση παραλύσεων του προσώπου και γενικά με την αποκατάσταση νευρομυϊκών δυσλειτουργιών και σύγκληση μεγάλων ελλειμμάτων που είτε οφείλονται σε τραυματισμούς είτε σε γενετικά αίτια.

Συμβουλευτείτε Μας

Πάρετε τις καλύτερες συμβουλές συζητόντας «ανοιχτά» και αναλυτικά με τον γιατρό σας εξηγώντας πιο ακριβώς είναι το πρόβλημά σας