Χειρουργική Άκρας Χειρός

Αρκετοί πλαστικοί χειρουργοί υπόκεινται σε εντατική εκπαίδευση στον τομέα της χειρουργικής άκρας χειρός και αυτοί είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων του χεριού.

Οι πιο συχνές επεμβάσεις που επιτελούνται στο χέρι είναι αυτές για την επανόρθωση μετά από τραύμα, που περιλαμβάνουν μερική ή ολική καταστροφή τενόντων, νεύρων, αγγείων και αρθρώσεων, κατάγματα οστών, εγκαύματα, θλαστικά τραύματα και άλλους τραυματισμούς του δέρματος. Ακόμη προσφέρονται θεραπείες για την αντιμετώπιση εκφυλιστικών αλλοιώσεων και εκ γενετής ανωμαλίες του χεριού.

Ο βασικός σκοπός είναι η βελτίωση τόσο της λειτουργικότητας, όσο και της αισθητικής εμφάνισης της άκρας χειρός.

Συμβουλευτείτε Μας

Πάρετε τις καλύτερες συμβουλές συζητόντας «ανοιχτά» και αναλυτικά με τον γιατρό σας εξηγώντας πιο ακριβώς είναι το πρόβλημά σας