5ο Σεμινάριο – Τεντομεταθέσεων Άνω Άκρου με Πτωματικά Παρασκευάσματα

Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Π.Ν. “Γ. Παπανικολάου”
σε συνεργασία
με την Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης (Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.)

5ο Σεμινάριο – Τεντομεταθέσεων Άνω Άκρου με Πτωματικά Παρασκευάσματα Read More »